Isoklinker

Mieszkać zdrowo

Oprócz zaoszczędzenia cennej energii, doskonałego wyglądu i dużej wytrzymałości istnieje jeszcze jeden ważny argument przemawiający za naszym produktem.

Nie da się wprawdzie wyrazić go w pieniądzach, ale za to jest on od nich zdecydowanie ważniejszy:

Powstanie przyjemny, zdrowy klimat w pomieszczeniu, który potrafi sprostać wszystkim wymogom współczesnej medycyny.

Warunki mieszkalne, wynikające z wymogów DIN 4108 w żadnym wypadku nie są zadowalające.

Temperatura powierzchni po wewnętrznej stronie zewnętrznej ściany obowiązuje jako miernik komfortu pomieszczenia mieszkalnego. Temperatura poniżej 15°C, przy 20°C temperatury pokojowej świadczy o zbyt zimny, niekomfortowym i niezdrowym klimacie w pomieszczeniu.

W idealnym przypadku różnica między temperaturą pomieszczenia i temperaturą powierzchniową po wewnętrznej stronie zewnętrznej ściany powinna wynosić mniej niż 3°C. Za to w lecie dzięki zewnętrznej izolacji w domu będzie przyjemnie chłodno.

To zaleta, którą zaczną Państwo szybko doceniać.

mieszkać zdrowo dzięki Isoklinker:
Beton porowaty G4, Gęstość materiału
z uwzględnieniem objętości 600 kg/m³,
Grubość ściany 24,0 cm.
Wartość U dla ściany bez izolacji 0,70 W/(m2·K),
Wysokie koszty ogrzewania

Z systemem ISOKLINKER 80 mm:
Wartość U: 0,32 W/(m2·K),
Niskie koszty ogrzewania