Stopka

ISOKLINKER Produktions GmbH
Schamerloh 147
D-31606 Warmsen
Allemagne

Odpowiedzialny osobowy:
Heinrich Kleine – Geschäftsführer

Informacja
+49 1802/476554
E-Mail: info@isoklinker.de
Website: isoklinker.de

VAT-Number
VAT indentification number in accorance with section 27 a of the German VAT act:
DE 126 020 902

Design & realization
com.on werbeagentur GmbH www.comon-werbeagentur.de

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Zawartość oferty online
Podczas tworzenia niniejszej strony internetowej podjęto wszelkie starania, aby zawarte w niej informacje były możliwie aktualne, prawidłowe merytorycznie i jednoznaczne. Mimo staranności może dojść do niezamierzonych pomyłek. Hannoverimpuls jest zwolniony dlatego z wszelkiej odpowiedzialności w szczególności w przypadku błędów w druku oraz błędów typograficznych jak również w odniesieniu do dokładności, pełności i aktualności informacji zawartych w obrębie niniejszej strony. Zawartość strony internetowej została sporządzona przez hannoverimpuls w sposób niewiążący z wykluczeniem wszelkich gwarancji oraz zabezpieczeń. To samo obowiązuje także w przypadku wszystkich stron internetowych do których prowadzą łącza w postaci linków.

Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość, kompletność i jakość przedstawionych informacji. Roszczenia gwarancyjne względem autora, które odnoszą się do szkód rzeczowych lub ideowych, powstałych wskutek zastosowania lub niezastosowania przedstawionych informacji względnie wskutek zastosowania informacji błędnych lub niekompletnych, są zasadniczo wykluczone, o ile autor nie ponosi winy wskutek zaniedbania lub celowego działania.

Wszelkie oferty są niewiążące. Autor zastrzega sobie wyraźnie prawo, do zmiany, uzupełnienia, usuwania, lub zaprzestawania publikacji części lub całości strony bez specjalnego powiadomienia.

2. Odwołania i linki.
W przypadku pośrednich lub bezpośrednich odwołań do obcych stron internetowych („linki”), które są poza zakresem odpowiedzialności autora, zobowiązanie w zakresie odpowiedzialności może zaistnieć tylko w przypadku, gdy autor ma świadomość zawartości i przyjmuje się, że mógłby uniemożliwić korzystanie z zawartości sprzecznej z prawem.

Autor stwierdza nieniejszym, że w momencie tworzenia linka, na stronie do której on prowadzi nie znajdowała się zawartość zabroniona. Autor nie ma żadnego wpływu na bieżące lub przyszłe kształtowanie zawartości stron do których się odwołuje/ do których prowadzą linki, jak również na prawa autorskie w tym zakresie. Dlatego niniejszym dystansuje się od wszelkich zawartości na stronach, do których prowadzą odwołania/ linki, które zostały zmienione po utworzeniu linków. To stwierdzenie obowiązuje w przypadku wszystkich linków pojawiających się w obrębie własnej oferty internetowej oraz odwołań do obcych wpisów pojawiających się w księgach gości, forach i listach mailingowych, przygotowanych przez autora. W przypadku zawartości nielegalnej, niekompletnej lub błędnej a w szczególności w przypadku szkód, które powstały wskutek zastosowania lub niezastosowania przedstawionych informacji, odpowiada jedynie operator strony, do której prowadzi odwołanie, nie zaś ten, który tworzy to odwołanie poprzez wprowadzenie linka prowadzącego do danej publikacji.

3. Prawo do oznaczeń i prawa autorskie
Autor dba o to, aby w ramach publikacji wskazać odpowiednie prawa autorskie w zakresie stosowanych dokumentów graficznych, dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstu, przygotowanych przez niego dokumentów graficznych, dźwiękowych, sekwencji wideo, lub też aby stosowane były pozbawione licencji dokumenty graficzne, dźwiękowe, sekwencje video lub dokumenty tekstowe.

Wszystkie określone w ramach oferty internetowej względnie chronione przez strony trzecie oznaczenia markowe i towarowe podlegają w sposób nieograniczony odpowiednim postanowieniom obowiązującego prawa dotyczącego oznaczeń oraz prawom własności w przypadku wpisanego w tym zakresie właściciela. Na podstawie tylko wymienienia nie należy wyciągać wniosku, że dane oznaczenie marki nie jest chronione przez prawa stron trzecich!

Prawa do kopiowania w przypadku obiektów opublikowanych przez autora i przez niego przygotowanych należą tylko do autora. Kopiowanie lub użytkowanie takich dokumentów graficznych, dźwiękowych, sekwencji video lub dokumentów tekstowych w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych nie jest dozwolone bez uprzedniej zgody autora.

4. Ochrona danych osobowych
O ile w obrębie oferty internetowej istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub handlowych (adresy mailowe, nazwiska, adresy), podanie tych danych następuje ze strony użytkownika zawsze w sposób dobrowolny. Wykorzystywanie i opłacanie oferowanych usług jest – o ile jest to technicznie możliwe- dopuszczalne także bez podania takich danych względnie przy podaniu danych anonimowych lub pseudonimu.

„This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). 
Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. 
In case of activation of the IP anonymization, Google will truncate/anonymize the last octet of the IP address for Member States of the European Union as well as for other parties to the Agreement on the European Economic Area. 
Only in exceptional cases, the full IP address is sent to and shortened by Google servers in the USA. 
On behalf of the website provider Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage to the website provider. 
Google will not associate your IP address with any other data held by Google. 
You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser. However, please note that if you do this, you may not be able to use the full functionality of this website. 
Furthermore you can prevent Google’s collection and use of data (cookies and IP address) by downloading and installing the browser plug-in available under https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Further information can be found under http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/tos.html (Google Analytics Terms of Service & Privacy).
Please note that on this website, Google Analytics code is supplemented by “gat._anonymizeIp();” to ensure an anonymized collection of IP addresses (so called IP-masking).“

5. Prawna skuteczność niniejszego wyłączenia odpowiedzialności
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności jest traktowane jako część oferty internetowej, z której towrzone jest odwołanie do strony. O ile części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie odpowiadają, już nie odpowiadają lub nie odpowiadają w pełni przepisom prawnym, pozostałe części dokumentu pozostają nienaruszone jeśli chodzi o ich zawartości zakres obowiązywania.

Źródło: www.disclaimer.de